Fout
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Artikels tagged met: bijen

20
februari
2013

Imkeren in februari : hoe staat het bijenvolk ervoor?

De eerst activiteiten

Buiten aan de bijenkast merkt men niet veel activiteit, tenzij een eerste reinigingsvlucht op een zonnige en warme dag. Op deze reinigingsvluchten ontlasten de bijen zich van alle afvalstoffen die zich sinds het begin van de winterrrust hebben opgestapeld in hun spijsverteringsstelsel. Typisch zijn de gele-bruine strepen op witte auto's of witte (pas gewassen) lakens. Burenruzie gegarandeerd...

In de kast daarentegen begint de koninging reeds met het leggen van de eerste eitjes van het komende seizoen. Het voordeel hiervan is duidelijk: sneller jonge bijen die de oude winterbijen kunnen vervangen, maar er hangt ook een gevaarlijk nadeel aan vast. Doordat het bijenvolk vanaf februari met broed zit, stijgt het suikerverbruik spectaculair. Indien een volk onvoldoende voedsel heeft meegekregen in augustus vorig jaar, bestaat de kans dat het de lente niet haalt, zeker indien het in februari nog eens flink vriest. Vijftien kilo suiker is een standaard om een sterk volk in te winteren. De kast extra isoleren vanaf februari remt uiteraard het voedselverbruik.

Hoe kunnen we dan te weten komen hoe het met het bijenvolk gesteld is? De kast in februari opendoen zou een sterke afkoeling van het broednest veroorzaken. Aan de vliegopening kunnen we een eerste inschatting doen maar veel verder brengt ons dit ook niet. Waar we wel veel kunnen te weten komen is op de bodemschuif. De huidige kasten zijn uitgerust met een varroa-bodem met bodemschuif. Het bijzondere aan dit type bodem is het gaas, waardoor de varroa vallen en niet meer terug kunnen, en de schuif waarop je kan tellen hoeveel varroa er gevallen zijn en aldus kan extrapoleren hoeveel mijten in het volk aanwezig zijn.
 

De bodemschuif aflezen

We kunnen echter nog andere dingen aflezen op de schuif:
  • De afgeknaagde wasdeksels: de wintertros zit vooraan de kast, terwijl het voedsel langs achter werd opgestapeld. De bijen eten de suikervoorraad op te beginnen met de cellen vlakbij de tros. De afgeknaagde wasmul valt op de schuif en laat zo een tekening achter. In februari mogen de wasmul-lijnen niet veel verder dan het midden van de schuif komen en dit enkel over een zes- tot zevental ramen. Meer was betekent dat dit volk in hongersnood kan verzeilen in maart en met suikerdeeg zal moeten bijgevoerd worden.
  • Eitjes of larven: de aanwezigheid van eitjes of larven op de schuif vertelt ons dat de koninging aan de leg is.
  • Stuifmeel: stuifmeelklompjes duiden erop dat de bijen zijn begonnen met haalvluchten voor het broed.
  • Wasplaatjes: de kleine witte plaatjes die men soms al terugvindt zijn wasplaatjes zoals ze uit de wasklieren komen. In februari zal je deze waarschijnlijk niet veel terugvinden.
  • Honing- of suikerkristallen: deze kristallen kunnen duiden op watergebrek in de kast.
  • Een natte bodemplaat: samen met beschimmeld stuifmeel of druppels honing duidt een natte bodemplaat op teveel vocht in de kast. Door het vlieggat te verbreden of de bodemplaat ietsje open te laten kan dit verholpen worden.
  • Muizenuitwerpselen: de kast heeft bezoek gehad van muizen, met mogelijk desastreuze gevolgen.
  • Bruin-gele uitwerpselen: de bijen hebben nood aan goed weer voor een reiningingsvlucht of lijden aan roer, een darmziekte.
  • Varroamijten: als je in februari reeds een behoorlijk aantal mijten telt op de schuif, zal je dit volk extra moeten controleren op mijten in de loop van het voorjaar en mogelijk een vroege behandeling tegen de mijten geven.

Maar net als in januari kan je in februari weinig doen aan de toestand van het bijenvolk en gelukkig is dit meestal niet nodig. Pas in maart kunnen we een eerste keer de kast openmaken voor een inspectie en actief ingrijpen bij problemen. Nog even geduld dus.

20
februari
2013

Imkeren in januari : totale rust!

In oktober-november zijn onze bijen in winterrust gegaan. Het laatste broed is uitgelopen en de bijen trekken zich rond de koningin samen in de wintertros.
De bijen houden een winterrust en geen winterslaap. De tros is voortdurend in beweging: bijen gaan suiker halen in de raten om de temperatuur op peil te houden, de bijen aan de buitenkant werken zich naarbinnen om warm te krijgen en af en toe vliegt er nog een bij naar buiten.
In januari is de voedselopname vrij beperkt: 1 - 1,5 kg suiker. Op voorwaarde dat de rust niet verstoord wordt...

Een lage zonnestand kan de bijen immers naar buiten lokken. Bij koude is dit gevaarlijk omdat de bij dan snel zal onderkoelen en sterven. Beschut het vlieggat daarom tegen de lage zon. Deze beschutting voorkomt tevens dat het vlieggat verstopt kan raken door een eventuele sneeuwstorm. Verluchting blijft immers essentiƫel!
Andere rustverstoorders zijn katten, muizen, spechten, mezen... Voorkom dat zij toegang hebben tot de kast. Een voederplank lokt de vogels weg van de kasten en voorziet in voldoende eten. Muizen worden best gevangen met een val en niet met gif. Dit gif kan ook de kat de dood injagen waardoor er weer meer muizen komen. Een vicieuze cirkel.

Doe zelf nooit de kast open en klop nooit op de kast om te zien of de bijen nog leven! Elke vorm van verstoring moet nu vermeden worden. Zelfs de deur van de hal die door de tocht heen en weer slaat kan dodelijk zijn! En als er toch een vermoeden is dat een volk de winter niet zou overleven, dan kan daar in januari niets aan gedaan worden.

Januari is dan ook de ideale maand voor 'de grote kuis'. Was smelten, kasten kuisen en verven, raampjes maken, koninginneroosters kuisen,...

<<  1 [2

De Fruittuin


Informatie over fruit in de tuin in al haar
vormen. Appels, peren, bessen,...

De Moestuin


Een moestuin beginnen? Hier beginnen
lezen!

Pluimvee


Nuttige tips bij voor het houden van kippen, kalkoenen en ander pluimvee.

Schapen


Enkele artikels over het houden van
schapen.